Chcete ozvláštnit výuku českého jazyka a literatury?

Nebaví Vás práce s učebnicemi dostupnými na trhu a CHCETE BÝT ORIGINÁLNÍ?

kniha Pipi Dlouhá punčocha

Chcete svým žákům předat něco navíc?

Nebojíte se vyjít ze zajetých škatulek?

A k tomu všemu je Pipi Dlouhá punčocha Vaší oblíbenkyní?

 • Pak mám právě pro Vás skvělé řešení.
 • Napadlo Vás někdy, že nemusíte používat pro všechny žáky jednu učebnici s pracovním sešitem?
 • Ne? Nevadí!

Ani já jsem si kdysi neuměla představit, jak bych asi tak učila bez učebnic?!
Naštěstí praxe v Montessori škole mi ukázala, kudy vede jiná cesta. 

Naučila jsem se, jak vytvořit připravené prostředí, v němž si děti snadno najdou učivo, kterému se zrovna chtějí věnovat. Jak povzbudit vnitřní motivaci žáků, tím že vypustíme odměnu a trest a pouze nezaujatě slovně hodnotíme konkrétní činnost. Jak být dětem partnerem a nebýt vynucenou autoritou nad nimi.

Věřím, že toho lze dosáhnout v jakémkoliv prostředí, dokonce i ve státní škole. Předpokladem pro úspěch je, že člověk chce. Ne nadarmo se říká, že když se chce, všechno jde.

Jednou z cest, jak žáky přitáhnout k učivu, je zahodit systém "Otevřete si učebnici na str. 23 a vyplňte cvičení 5".

Postavte své hodiny jinak! Zkuste propojit různé oblasti pomocí jednoho nosného tématu.

Vaším prvním pokusem může být použití SADY PRACOVNÍCH LISTŮ zaměřené na téma

PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA.

 • Použití pracovních listů vztahujících se k určitému tématu Vám uvolní ruce.
 • Dobře propracované pracovní listy posílí mezipředmětové vazby.
 • Možnost volby podpoří touhu naučit se něco nového - žák si vybere dle svých schopností kolik pracovních listů zvládne.

Montessori pedagogika je mou srdeční žáležitostí. Již 7 let se specializuji na výuku českého jazyka a literatury v ZŠ. Protože i já jsem kdysi byla jako nepopsaný kus papíru a musela jsem hledat cesty, kudy jít, tuším, nad čím váháte, na co hledáte odpovědi. Ráda se s Vámi podělím o své zkušenosti a ukážu Vám, jak pracovat bez učebnic a přesto naučit děti vše, co je v RVP.

Pipi Dlouhá punčocha

Co konkrétně obsahuje Sada pracovních listů Pipi Dlouhá punčocha?

 • V této sadě najdete 15 propracovaných pracovních listů ze tří oblastí: Dílna čtení a psaní, Práce s textemSlovní druhy.
 • Ke každé oblasti náleží 5 pracovních listů.
 • Všechny pracovní listy spojuje nosné téma - Pipi Dlouhá punčocha.
 • Žáci se při práci s knihou zaměří na následující témata: neologismy, báseň, cestopis, reportáž a úvaha
 • V práci s textem se budou soustředit na odpovědi na otázky týkající se textu, vyhledávání podmětu a přísudku a určování přímé řeči
 • Z mluvnice si upevní znalost rozpoznávání podstatných jmen - hromadných, pomnožných a látkových a procvičí si časování sloves a určování slovesného způsobu.

A nebyla bych to já, kdybych Vám k tomu nedala nějaký dárek, dárky totiž dávám moc ráda. 

Váháte, protože nevíte, jak s takovou sadou pracovat?

Není se čeho bát, v sadě obdržíte jako BONUS ZDARMA i podrobný Průvodní list, ve kterém zjistíte nejen, jak se sadou pracovat, ale také jaké je i její další možné využití. Navíc k částem Práce s textem a Slovní druhy dostanete také Kontroly

 • Sumasumárum čeká na Vás PDF soubor o 30 stranách promyšlený od začátku až do konce, který můžete používat neomezeně dlouho.

Pro koho je Sada pracovních listů vhodná?

• Skladba cvičení v pracovních listech je uzpůsobena žákům druhého trojročí (tj. 4. - 6. třída) → Sadu využijí učitelé českého jazyka.

• Pracovní listy se budou hodit rodičům domškoláků.

 Pracovní listy by měly být podkladem/doplňkem minimálně k patnácti vyučovacím hodinám, jejich potenciál je ale mnohem širší, a tak Vám mohou posloužit nejen ve více hodinách, ale i předmětech. Mezipředmětových vazeb lze využít zejména ve výuce občanské výchovy a cizího jazyka.

Jaká je hodnota Sady pracovních listů Pipi Dlouhá punčocha?

Hodnota Sady pracovních listů Pipi Dlouhá punčocha je 299,- Kč.

Hodnota BONUSU - Průvodní list a Kontoly je 99,- Kč.

Celková hodnota Sady tedy činí 398,- Kč.

Kolik zaplatím, když si koupím sadu za zaváděcí cenu?

Protože vím, jak málo volného času ke kvalitní přípravě hodin má pedagog během školního roku, rozhodla jsem se, že pro ty, kteří věnují svému poslání čas nejen během vyučovacích hodin, snížím cenu na 249,- Kč.

Sada pracovních listů Pipi Dlouhá punčocha i s bonusy je pro Vás k dostání tedy za cenu 249,- Kč.

Co se stane, když zjistíte, že tato cesta není pro Vás?

U mě nikdy nekupujete zajíce v pytli!

Pokud po zakoupení produktu do 14 dní zjistíte, že sada neobsahuje to, co jste očekávali, a její využití není pro Vás, bez zbytečných otázek Vám vrátím peníze.

V takovém případě mě o tom informujte emailem na info@terezaporcalova.cz.

Co na to říkají zákazníci?

Velmi oceňuji, že pracovní listy jsou graficky jednoduché a tudíž zbytečně neodvádí pozornost od zadání. Ta jsou napsána srozumitelně, ale zároveň kreativním způsobem, měla jsem při prvním čtení okamžitě potřebu se do tvoření vrhnout. Ač se jedná o jednu knihu, v těchto materiálech nalezneme různorodé úkoly a lze je tak využít na široké spektrum témat, na která potřebujete ve škole nebo doma s dítětem navázat. Při práci s textem mě velice potěšilo, že ukázky, ke kterým se dané úkoly vztahují, jsou krátké, tudíž žáky od práce neodradí a jsou tak vhodné i pro začátečníky nebo nejmenší děti. Ukázky jsou očividně pečlivě vybrané a věřím, že budou děti motivovat k přečtení celé knihy. Materiály hodnotím velice kladně, především pro jejich obrovský potenciál v kreativní oblasti a také pro rozmanitou nabídku didaktických metod a forem. Pracovní listy použiji pro práci s dětmi na prvním i druhém stupni.
Mgr. Marika PodhájeckáMontessori průvodce
Jednotlivé listy, které pracují s reálnými úryvky knihy, děti dostávají do přímého kontaktu s literárním dílem a přibližují tak literaturu i méně nadšeným čtenářům. Aktivní čtenáře naopak pobízí ke zvědavosti a chuti si celou knihu přečíst. Chtěla bych ocenit, že sada obsahuje úkoly "startovací", které jsou obecné, jednoduché a řešitelné pro všechny úrovně i věkové kategorie. Zároveň nabízí úkoly rozvíjející hlubší témata z různých oblastí českého jazyka a umožňuje zvolit obsah a náročnost dané skupině na míru. Práci mi usnadnily listy s kontrolou a přítomnost teoretických vsuvek na pracovních listech, které děti posouvají nejen v praktických dovednostech, ale i v teoretických znalostech. Jednotlivé úkoly jsou zpracovány popisně a konkrétně tak, že s nimi děti dokáží pracovat i samostatně bez vedení a podporují jejich sebeřízení.
Tereza JirsákováPrůvodce v Jenské škole
Pipi Dlouhá punčocha

Školní rok jede na plné obrátky, tak NEVÁHEJTE!

Objednejte si Sadu pracovních listů Pipi Dlouhá punčocha i s BONUSY za cenu

249,- Kč.

Zaujaly Vás i další sady pracovních listů na mých stránkách?

Pak klikněte na toto tlačítko ↓