Pracovní listy na míru

Chcete nabídnout Vašim žákům zajímavé pracovní listy a nemáte čas je tvořit?

Vytvořím je za Vás dle Vašeho přání!

Láká Vás zahodit starý systém vyplňování cvičení v sešitech, které nereagují na aktuální dění ve Vaší škole?

Cítíte potřebu ozvláštnit Vaši výuku, ale nevybrali jste si z nabídky pracovních listů v sekci Pracovní listy?

Pak jste správně na této stránce - řekněte mi, jaké jsou Vaše potřeby a já Vám vytvořím sadu ušitou na míru.

Proč mít vlastní pracovní listy?

V praxi se mi osvědčila tvorba vlastních pracovních listů hlavně z těchto důvodů:

 • Reagují na aktuální potřeby žáků
  Žáci si dle vlastního tempa zvolí počet PL, které zvládnou zpracovat
 • Cílí na konkrétní téma
  Můžete si sami zvolit tematiku, která se v PL objeví - nosné téma v kombinaci s látkou, kterou zrovna probíráte
 • Propojují předměty mezi sebou
  Využijete mezipředmětových vazeb tak, jak zrovna potřebujete vzhledem k projektům, které ve škole tvoříte

Co mám udělat proto, aby mi Tereka vytvořila pracovní listy na míru?

Konkrétní podobu pracovních listů na míru spolu doladíme prostřednictvím emailu. Přesto Vás čeká první úkol ještě dřív, než odešlete poptávkový fomulář.

Zamyslete se nad následujícími otázkami aneb Co je dobré si na začátku stanovit? Co budu určitě potřebovat vědět, než se do tvorby pustím?

1) Jaké množství pracovních listů potřebuji - pro kolik cca hodin mi mají být podkladem/doplňkem/přínosem?

• Každý pracovní list může plnit jinou funkci a zároveň budou tvořit tematický celek

2) Chci pracovní listy k procvičení jednoho tématu nebo potřebuji obsáhnout více podtémat zastřešených jedním hlavním tématem?

• Sada pracovních listů může např. cílit na procvičení mluvnických kategorií podstatných jmen - tzn. bude obsahovat různá cvičení věnovaná podstatným jménům - nosným tématem takové sady pak budou právě PODSTATNÁ JMÉNA

• Nebo bude sada pracovních listů zaměřena na jedno velké téma - např. LES - a k němu budou směřovat všechna podtémata - zde je pole velmi široké, takže např. cvičení upevňující znalosti z oblasti slovních druhů, větných členů a druhů vedlejších vět, přičemž všechna cvičení se zároveň vztahují k tématu LES

3) Chci pracovat s textem? Pokud ano, chci využít novinové/internetové články nebo konkrétní knihu?

• Zejména pracovní listy k češtině mohou skvěle využít potenciál již existujících textů. Máte-li oblíbenou knihu nebo téma, ke kterému se váže nějaká známá kniha, pak je ideální toto téma s knihou spojit

• Máte textový materiál, který obsahuje hodnotné informace, ale děti si ho samy jen tak nepřečtou?

→ například leták/brožura k třídění odpadu, poruchám příjmu potravy nebo navštívenému divadelnímu představení

! skvělá příležitost právě k porpojení s pracovními listy

• Stále ještě platí, že přijímací zkoušky na SŠ jsou postaveny právě na práci s textem, proto spojení procvičování daných jevů + práce s textem vidím jako výborné řešení přípravy k přijímačkám

4) Mají pracovní listy sloužit "jen" jako pracovní listy, nebo z nich chci vytvořit také pomůcku?

• Práce s textem není jediná možnost, jak pracovní listy postavit. Například práce s tabulkami je skvělá v tom, že slova v nich obsažená, mohu následně použít i k tvorbě pomůcky - když si děti mohou "vzít téma do ruky" je to pro učební proces a zapamatování si obrovská výhoda

Znáte odpovědi na výše zmíněné otázky? Skvěle!

Teď už stačí jen vyplnit poptávkový formulář a já se vrhnu na tvorbu pracovních listů přesně dle Vašeho přání.

Stiskni tlačítko "Mám zájem o vytvoření Sady pracovních listů na míru"

Máte už teď otázky ohledně tvorby pracovních listů?

Na ty nejběžnější se Vám pokusím odpovědět.

 • Jak tvorba PL na přání probíhá?
  První krok, který musíte udělat, je vyplnit poptávkový formulář. Pokud tak učiníte, přijde Vám email se základní sadou otázek, na které odpovíte, a naše spolupráce tak započne. Následně budeme prostřednictvím emailu ladit detaily. Podle toho, jaká bude náročnost tvorby sady PL, bude stanovena i cena. V případě nutnosti se spojíme také prostřednictvím online hovoru.
 • Kolik to bude stát?
  Líbí se Vám myšlenka, že by někdo jiný za Vás vytvořil sadu pracovních listů dle Vašich představ a požadavků a zajímá Vás kolik to bude stát? Otázka peněz je samozřejmá a já se logicky nedivím, že Vás zajímá "Za kolik to bude?" Bohužel na ni nelze zcela jednoduše odpovědět. Cena se odvíjí hned od několika parametrů - záleží nejen na tom, kolik stran sada PL bude mít, ale také na celkové obtížnosti její tvorby - jaké jsou typy cvičení, zda zvolíte možnost vytvořit z PL následně také pomůcku, budou-li součástí sady i kontroly k PL a další.
 • Jaká je minimální cena?
  Vzhledem k výše zmíněnému je jasné, že nelze bez konkrétních informací určit cenu výsledné sady. Co stanovit lze je minimální cena. Pokud si u mě objednáte Sadu pracovních listů na míru (kterou následně můžete neomezeně používat pro účely výuky na Vaší škole, v domácím vzdělávání nebo jakékoliv jiné nekomerční situaci) můžete počítat s tím, že minimální cena za tvorbu sady pracovních listů na míru je 499,- Kč. (nejsem plátce DPH)
 • Kdy cenu zaplatím?
  Po té, co se domluvíme na tom, jak bude Vaše sada pracovních listů vypadat, bude Vám vystavena faktura na částku, na které se dohodneme. Jakmile bude faktura uhrazena, začnu sadu PL tvořit.
 • Jak dlouho bude tvorba Sady pracovních listů na míru trvat?
  Minimální doba tvorby je jeden měsíc - dle náročnosti a domluvy se může doba zkrátit/prodloužit. O všem budete informováni v průběhu procesu tvorby a nemusíte se bát, že byste na sadu čekali třeba tři měsíce.
 • Co když nebudu se sadou spokojen/a?
  Veškeré náležitosti - obsah i vzhled - budeme konzultovat v průběhu tvorby, proto věřím tomu, že finální verze bude vyhovovat Vašim představám. Přesto, pokud by se stalo, že budete mít nějaké výhrady, určitě udělám takové úpravy, abyste byli spokojeni.
 • Jak dlouho můžu Sadu na míru používat?
  Sadu na míru, kterou si u mě necháte vytvořit, můžete následně používat neomezeně dlouho v tolika kopiích, kolik budete potřebovat. Zakázáno ale je Sadu poskytovat dalším osobám z jiných institucí nebo dokonce Sadu jakkoliv dále šířit třetím stranám za poplatek.